ASPER ENVI s.r.o.   |   Železniční 512/7   |   CZ-772 00 Olomouc   |   tel.: +420 585 208 888   |   fax: +420 585 208 880

Výměníky tepla

  • Výměníky tepla, které dodává naše společnost, slouží ke zpětnému získávání tepla z odpadního plynu v průmyslových procesech, které by bylo bez využití vypouštěno do atmosféry.
  • Vyrábíme protiproudé, souproudé a procesní trubkové výměníky. Objem odpadního plynu na vstupu do výměníku může být od 1.500 do 60.000 Nm3/hodinu. Vstupní teplota odpadního plynu může být od 200°C do 800°C.

Námi vyráběné výměníky mohou být samostatně stojící nebo zabudované do technologického procesu. Výměníky zabudované do technologického procesu se používají především pro vysoušecí, vytvrzovací nebo vypalovací kabiny nebo tunely, kde je teplo předáváno cirkulující atmosféře v kabině.

Při konstrukci výměníků používáme celou škálu ocelových materiálů s ohledem na maximální životnost výměníku a minimální cenu. Vyrábíme výměníky z materiálu S235JR, P 265GH, 16Mo3, korozivzdorné a žáruvzdorné oceli. Průměry trubek výměníku jsou navrhovány v závislosti na podmínkách v technologickém procesu.

Podle dispozičních možností zákazníka mohou být samostatně stojící výměníky v provedení horizontálním, vertikálním, kruhovém, čtvercovém.

Je zřejmé, že vyrábíme několik desítek variant a provedení výměníků. Každý výměník je řešen individuálně při využití našeho know-how, odborných znalostí našich specialistů a moderních výrobních technologií.

Specializujeme se na kusovou výrobu. Naše technické a technologické možnosti a dlouholeté zkušenosti umožňují vyrábět výměníky podle specifických požadavků zákazníka.