ASPER ENVI s.r.o.   |   Železniční 512/7   |   CZ-772 00 Olomouc   |   tel.: +420 585 208 888   |   fax: +420 585 208 880

O společnosti

Aktivity společnosti se datují do roku 1991. V roce 1991 se vyčlenila část pracovníků významného Československého státního podniku TEPLOTECHNA, zabývajícího se realizací průmyslových pecí. V počátečním období podnikali pracovníci jako fyzické osoby, v roce 1995 byla založena společnost s ručením omezeným.

Pro rychlé dosažení srovnatelného vývojového a technologického stavu techniky a tím i konkurenceschopnosti se světovými standardy se podařilo již v roce 1991 navázat spolupráci s jednou z významných německých společností, která se zabývá od šedesátých let minulého století realizací projektů v oblasti zařízení pro ochranu ovzduší před znečištěním odpadním vzduchem z průmyslových procesů. Spolupráce trvá dodnes.

Společnost také využívá znalostí zkušených pracovníků v realizaci průmyslových pecí, především v oblasti cihlářského, keramického průmyslu a v oblasti pecí pro zpracování hliníku.

Podařilo se vybudovat potřebné technické a výrobní zázemí. Součástí jednoho objektu je technické, administrativní, sociální a výrobní zázemí, výrobní haly o cca 2.500 m2 zajeřábované plochy s technologickým vybavením podle nejmodernějšího stavu techniky umožňují výrobu celků do maximální hmotnosti 40.000 kg na jeden technologický celek.

Společnost se systematicky zaměňuje na zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Trvale vyhledává perspektivní technické a výrobních spolupracovníky.

Vzhledem k charakteru výrobního programu a teritoriálnímu působení prakticky po celém světě je nedílnou součástí strategie společnosti péče o zákazníky. Nabízíme záruční a pozáruční servis vlastními pracovníky nebo prostřednictvím smluvních firem. Spolupráce s německým partnerem umožňuje optimalizovat náklady na získání zakázek, na montáže, uvedení do provozu a servis ve lhůtách, které požadují zákazníci. Zařízení jsou vybavena modemem pro TELESERVIS, takže v případě zájmu a souhlasu zákazníka máme možnost při poruše rychle zjistit příčinu a v naprosté většině případů je odstranění případné poruchy zařízení rychle řešitelné přímo pracovníky zákazníka nebo vysláním nejbližší smluvní servisní firmy.

I v těžkém období hospodářské krize se snahou všech spolupracovníků, kvalitou výroby, péčí o zákazníky a seriózním přístupem k potenciálním zákazníkům podařilo společnosti ASPER ENVI zachovat plný stav zaměstnanců a veškeré odpisy základních prostředků a převážná část nerozděleného zisku byly použity na pořízení dalších moderních strojů a zařízení.

Společnost ASPER ENVI má jasnou vlastnickou strukturu a výhradně český kapitál.