ASPER ENVI s.r.o.   |   Železniční 512/7   |   CZ-772 00 Olomouc   |   tel.: +420 585 208 888   |   fax: +420 585 208 880

REKUPERATIVNÍ TERMICKÁ OXIDACE

  • Rekuperativní termická oxidace je proces dospalování založený na přímém dospalování organických látek, kterými je znečištěn odpadní plyn.
  • Námi dodávaná kompaktní zařízení jsou vhodná pro množství odpadního plynu 1.000 až 25.000 Nm³/hod.
  • Zařízení dodáváme pod obchodním názvem TNV EVR.
  • EVR je termické zařízení na čištění odpadního plynu kompaktní konstrukce s integrovaným rekuperativním získáváním tepla.

Principem zařízení je oxidace organických látek v odpadním plynu. Anorganické součásti odpadního plynu jsou také oxidovány, nebo přeměněny na stabilní substance.

Zařízení se skládá v podstatě z jedné centrální ocelové spalovací komory, hořáku a tepelného výměníku s kruhově uspořádaným svazkem trubek.

Odpadní plyn s obsahem škodlivin je nasáván ventilátorem a přiváděn do spalovacího zařízení. Pro snížení spotřeby přídavného paliva je odpadní plyn předehříván již v integrovaném tepelném výměníku dříve, než je pomocí plynového hořáku dohřátý k nutné reakční teplotě. Při teplotě ca 650 až 750°C se uskutečňuje oxidace škodlivin. Vyčištěný odpadní plyn proudí následně přes integrovaný tepelný výměník a přitom předává velký díl svojí energie surovému odpadnímu plynu.

Velikost spalovací komory je taková, aby byla v každém provozním režimu dostatečná časová prodleva horkého plynu ve spalovací komoře a garantovala oxidaci spalných látek v odpadním plynu, a přitom nebyl viditelný plamen.

Vyčištěný odpadní plyn obsahuje v podstatě O2, N2, CO2, a H2O a může bez být další úpravy vypouštěn do atmosféry.

Zařízení je určeno pro umístění v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Měřící, řídící a regulační systém musí zabezpečit, aby koncentrace organických uhlovodíků na vstupu do zařízení nepřekročily 20% dolní meze výbušnosti (LEL).

Zařízení jsou používána v automobilovém, textilním, polygrafickém, chemickém i jiném průmyslu. Mohou být provozována jak v trvalém, tak přerušovaném provozu.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.